tỷ lệ tăng giá/tỷ lệ giảm về số lượng

 Cẩm Nang: tỷ lệ tăng giá/tỷ lệ giảm về số lượng

  Co dãn nhu cầu theo giá

= tỷ lệ tăng giá/tỷ lệ giảm về số lượng

 Như vậy, nếu một công ty tăng giá sản phẩm từ 100 đô la lên 120 đô la , giá sẽ tăng lên 20%. Nếu mức tăng này khiến lượng hàng bán được giảm từ 600 đơn vị xuống 550 đơn vị, thì tỷ lệ giảm sẽ là 8,3%. Theo công thức trên thì mức co dãn nhu cầu theo giá sẽ là:

 20/8,3 = 2,4

Con số này càng cao thì khách hàng càng nhạy cảm đối với sự thay đổi về giá.

  Thông thường, bạn có thể xác định được khách hàng sẽ phản ứng lại sự thay đổi về giá như thế nào thông qua các nhóm tập trung, bảng câu hỏi và thử nghiệm trực tiếp ở các thị trường địa phương. Ví dụ, một nhà sản xuất ngũ cốc điểm tâm phân phối sản phẩm toàn khối EU có thể thử nghiệm việc tăng giá ở thị trường Brussels ( Bỉ ) và quan sát tác động này lên doanh số bán theo đơn vị sản phẩm.

  Tuy nhiên, để hoàn tất phân tích này, nhà chiến lược nên tính toán tác động dự báo của sự thay đổi giá lên tổng doanh thu. Mọi người có thể mua ít mặt hàng hơn nếu mức giá tăng. Với ví dụ trên, công ty đang bán được 600 đơn vị sản phẩm với giá 100 đô la mỗi đơn vị, thu được 60.000 đô la . VỚi phương án mới, công ty bán được 550 đơn vị sản phẩm với giá 120 đô la mỗi đơn vị, thu được 66.000 đô la. Cần phân tích sâu hơn để xác định xem liệu con số doanh thu cao hơn đó sẽ đại diện cho một mức lợi nhuận cao hơn hay thấp hơn.

   Các nghiên cứu chính thức về mức co dãn nhu cầu theo giá thường được dành cho các động thái mang tính chiến thuật trên thị trường. Tuy nhiên, hiểu được mối quan hệ giữa các mức giá và hành vi mua hàng của khách hàng là một mấu chốt quan trọng trong bài toán cho nhà hoạch định chiến lược.

  Bản hiểu sự nhạy cảm về giá của khách hàng trong các thị trường của bạn đến mức nào? Sự hiểu biết đó ảnh hưởng như thế nào đến những lựa chọn chiến lược của bạn?

Tab: 

Cầm Cố Số Đẹp


Từ Khóa:
Bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến

Liên Hệ Cầm Sim Số Đẹp